Partners

National and Kapodistrian University of Athens
Universiteit Antwerpen
Istituto Ortopedico Rizzoli
Online Studies
National and Kapodistrian University of Athens

De Nationale Kapodistrische Universiteit van Athene (NKUA) is het oudste en grootste Hoger Onderwijsinstituut in Griekenland en is een integraal onderdeel van de moderne Griekse intellectuele traditie, het leven en de internationale aanwezigheid. NKUA heeft in totaal ongeveer 127.000 ingeschreven studenten en 3.300 faculteitsleden.
Het Department of Medical Genetics (DMG) van NKUA, gevestigd in het kinderziekenhuis "Aghia Sophia", vormt sinds 1965 een referentiepunt voor genetica voor heel Griekenland. Het Department heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de diagnose, het beheer en de preventie van veel genetische aandoeningen, en het wordt erkend als een nationaal en Europees referentiecentrum voor verschillende genetische ziekten met betrekking tot toegepast onderzoek en diagnostiek. DMG heeft in totaal 8.500 studenten ingeschreven voor niet-gegradueerden, postdoctorale en doctoraatsstudies en in totaal 630 personeelsleden.
Bovendien was de DMG het eerste gevestigde en tevens het grootste openbare centrum voor prenatale diagnose in Griekenland, aanvankelijk voor chromosoomaandoeningen en kort daarna voor monogene ziekten. Dit laatste omvat ook de identificatie van dragers (risicoparen) voor verschillende monogene ziekten die in Griekenland veel voorkomen, zoals thalassemie, cystische fibrose, spierdystrofie van Duchenne en Becker, spinale spieratrofie, Fragile X, Rett-syndroom, Angelman en Prader Willi-syndromen. Het laboratorium is goed uitgerust, met alle benodigde apparatuur voor fundamentele moleculaire genetische analyses, voor onderzoek en diagnostische toepassingen, waaronder vloeistofbehandelingsrobots ter ondersteuning van geautomatiseerde DNA-extractie en PCR-opstelling, evenals real-time PCR, medium tot - put automatische sequencing, High Resolution Melting Analysis (HRMA) en Agilent Technologies Microarray-platform, worden momenteel gebruikt voor array-vergelijkende genoomhybridisatie (a-CGH) van toepassing voor moleculaire cytogenetische analyse bij patiënten met mentale retardatie (MR) en ontwikkelingsachterstand (DD) .
Gelijktijdig met de belangrijke rol die de DMG speelt in klinische diensten, heeft het ook aanzienlijke bijdragen geleverd op verschillende gebieden van toegepast onderzoek op het gebied van medische genetica, zoals uitgebreide genetische evaluatie en counseling.
Het universitaire personeel bestaat uit faculteitsleden, medisch genetici, universitair postdoctoraal senior onderzoekswetenschappers en ander wetenschappelijk en technisch personeel. Daarnaast biedt de DMG als universitaire afdeling van de faculteit geneeskunde formele cursussen voor pre- en post-afgestudeerden in medische genetica.
De afdeling medische genetica van de NKUA heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de diagnose, het beheer en de preventie van veel genetische aandoeningen, en wordt erkend als een nationaal en Europees referentiecentrum voor verschillende genetische ziekten met betrekking tot toegepast onderzoek en diagnostiek. Gelijktijdig met de belangrijke rol die de DMG speelt in klinische diensten, heeft het ook aanzienlijke bijdragen geleverd op verschillende gebieden van toegepast onderzoek op het gebied van medische genetica, zoals uitgebreide genetische evaluatie en counseling.
DMG heeft de volgende voordelen:
  1. Het bestaat uit een grote groep hooggekwalificeerd personeel met expertise in vele aspecten van genetica.
  2. Het heeft toegang tot een groot aantal patiënten en families met een breed spectrum van genetische aandoeningen.
  3. De universitaire kliniek is geassocieerd met het grootste kinderziekenhuis in Griekenland (en de Balkan in het algemeen).
  4. Het is de enige openbare afdeling voor medische genetica in Griekenland (binnen de gezondheidsdiensten of binnen een academische instelling).
  5. Het is het oudste en grootste openbare centrum voor prenatale diagnose in Griekenland.
  6. Het is de enige afdeling in Griekenland die moleculaire diagnose biedt voor enkele specifieke veel voorkomende monogene aandoeningen.
  7. Het is gespecialiseerd in genetische diensten, zoals PGD en niet-invasieve prenatale diagnose voor geslachtsgebonden ziekten en Rhesus-compatibiliteit.
  8. Het is ook een referentiecentrum voor veel genetische ziekten - voor zowel diagnostische procedures als resultaatinterpretatie ter ondersteuning van klinisch management en counseling.
  9. Het is de leider in het aanbieden van best practices voor veel ziekten en diagnostische procedures in Griekenland en Europa (bijv. Richtlijnen voor CF. hemoglobinopathieën. PGD enz.).
University Antwepren

De Universiteit Antwerpen werd opgericht in 2003 na het samenvoegen van drie universitaire instellingen, maar heeft zijn wortels terug tot 1852. De Universiteit Antwerpen heeft momenteel meer dan 20.000 studenten en ongeveer 5.500 personeelsleden. Het is een jonge, dynamische en vooruitstrevende universiteit. Het integreert de troeven van zijn historische wortels met zijn ambitie om positief bij te dragen aan de samenleving. De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, verleent toegang tot en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Het voert deze taken uit in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid. De Universiteit Antwerpen voert creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek uit dat streeft naar internationale uitmuntendheid. Het stimuleert zowel fundamenteel als toegepast onderzoek en hun valorisatie. Het biedt internationaal erkend academisch onderwijs op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het beoogt de ontwikkeling en integratie van kennis, vaardigheden en attitudes die studenten voorbereiden op het nemen van verantwoordelijkheid in de samenleving. De Universiteit Antwerpen hecht veel belang aan haar nauwe, historische banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Antwerp Management School. Het streeft naar constructieve partnerschappen op het gebied van onderzoek, onderwijs en academische dienstverlening aan de samenleving. Daarnaast deelt de universiteit haar expertise met zowel publieke als private partners. De Universiteit Antwerpen zorgt voor de kwaliteit (onderwijs - onderzoek) en duurzaamheid van haar activiteiten. Het contact met studenten, medewerkers en andere belanghebbenden is constructief, respectvol en ruimdenkend. De afdeling medische genetica heeft momenteel meer dan 90 mensen in dienst. Het biedt klinische genetische diensten en diagnostiek op moleculair en cytogenetisch niveau. Verder wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd om genetische factoren te identificeren die ten grondslag liggen aan een breed spectrum van genetische ziekten. Deze omvatten zowel monogene als complexe en multifactoriële ziekten. De expertise en geavanceerde apparatuur (inclusief een NGS-platform) zijn beschikbaar om een breed scala aan moleculair-genetische experimenten uit te voeren. Voor functionele studies is ook een infrastructuur voor het cultiveren van cellen beschikbaar. Naast de beschikbare faciliteiten op de afdeling, is er ook toegang tot een volledig uitgeruste dierenfaciliteit op de universiteitscampus.
IOR

Het Rizzoli Orthopedisch Instituut (Bologna) is het belangrijkste Italiaanse instituut voor orthopedie en traumatologie. Sinds 1981 erkende het Italiaanse ministerie van Gezondheid aan het Rizzoli Instituut de status van een "wetenschappelijk onderzoeksziekenhuis" vanwege de nauwe integratie tussen de gezondheidszorg (ongeveer 150.000 onderzochte patiënten en meer dan 20.000 orthopedische operaties per jaar) en wetenschappelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd in negen verschillende laboratoria met artsen, biologen, ingenieurs, natuurkundigen, statistici en technici. Hoge expertise, organisatie gericht op integratie tussen onderzoek en behandeling, hoogwaardige gezondheidszorg en innovatieve technologieën in voortdurende evolutie - zijn de ingrediënten voor het succes van Rizzoli in Italië en wereldwijd. Met betrekking tot zijn specialisaties moet het volgende worden vermeld: behandeling van degeneratieve pathologieën van de heup-, knie- en enkelgewrichten; wervelkolom pathologieën; pathologieën van de voet en bovenste ledematen; sportgerelateerde pathologieën; tumoren van het bewegingsapparaat; pediatrische orthopedische pathologieën; diagnose en behandeling van zeldzame skeletaandoeningen. Rizzoli huisvest ook de specialisatieschool voor orthopedie en traumatologie en de specialisatieschool voor fysiotherapie en revalidatie van de universiteit van Bologna; er is inderdaad een speciale samenwerkingsovereenkomst tussen het Rizzoli Orthopedisch Instituut en de universiteit. Verder neemt het Instituut deel aan het regionale hightech-netwerk van Emilia-Romagna (Tecnopolo) met zes extra onderzoekslaboratoria die zijn gericht op translationeel onderzoek; hun activiteiten worden gekenmerkt door sterke relaties met industriële partners in het gebied die actief zijn op de volgende gebieden: regeneratieve geneeskunde, biomedicine, biomedisch apparaat, farmacie, biomechanica en klinische IT.
De afdeling medische genetica en zeldzame orthopedische ziekten onder leiding van Dr. Luca Sangiorgi, is geaccrediteerd uit de regio Emilia-Romagna als coördinatiecentrum voor het regionale hub- en spaaknetwerk van zeldzame skeletaandoeningen. De afdeling bestaat uit a) het moleculair laboratorium dat diagnose en onderzoek verricht naar RD's, b) de polikliniek Medical Genetics, patiënten verwelkomt met vermoedelijke bekende syndromen en counseling aanbiedt en c) de Biobank of Genetic Samples (BIOGEN) die is opgezet om verzamel hoogwaardige biologische materialen van patiënten met skeletdysplasieën en andere zeldzame ziekten. De verzamelde monsters, meer dan 6500 verschillende biospecimens, bestrijken vele gebieden van genetische en genomische onderzoekstoepassingen; in feite omvat de biobank menselijk bloed, bloedbestanddelen en derivaten, DNA, RNA, urine, serum, weefsels. De meeste monsters worden verzameld voor diagnostische doeleinden, maar patiënten worden gevraagd om het bloed / buccale schrapen te gebruiken voor onderzoekscopes, na het lezen en ondertekenen van de geïnformeerde toestemmingovereenkomst. Andere monsters worden alleen verzameld voor onderzoeksfinaliteit, zoals weefsels, urine en serum. De afdeling werkt ook in overleg met het Clinical Bioinformatics Lab - CLIBI - (altijd onder leiding van Dr. Sangiorgi) en verricht onderzoeks-, ontwikkelings- en adviesactiviteiten op het gebied van Clinical Bioinformatics. Deel uitmaken van het hierboven genoemde regionale netwerk van zeldzame skeletaandoeningen betekent dat de afdeling en BIOGEN deel uitmaken van een netwerk met 11 ziekenhuizen / instellingen in Emilia-Romagna. Een gestandaardiseerd protocol voor monsteruitwisseling voor nationale en internationale samenwerkingen zoals: Universiteit Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Gent, Hopital Necker - Enfantes Malades, UNIL– Universite de Lausanne zijn voorzien van monsters, na instemming van instellingen, en in de VS het Kinderziekenhuis van Philadelphia is geleverd met monsters. Het wetenschappelijke interessegebied omvat de diagnose en het genetische en genomische onderzoek naar erfelijke skeletziekten. Verder verzamelen we ook klinische en genetische gegevens van patiënten (ziekteregisters), integreren we klinische gegevens en moleculaire resultaten in een genotype / fenotype-correlatie. Het Rizzoli-instituut is de coördinator van het Europees referentienetwerk voor zeldzame ziekten van BON (BON ERN), waarbij ongeveer 40 Europese zorgverleners zijn betrokken. De belangrijkste ambitie van de BOND ERN is het implementeren van maatregelen die multidisciplinaire, holistische, continue, patiëntgerichte en participatieve zorgverlening aan mensen met zeldzame botziekten (RBD) mogelijk maken en hen ondersteunen bij de volledige verwezenlijking van hun fundamentele mensenrechten. BOND ERN wil met name ervoor zorgen dat mensen met een KBO dezelfde zorg- en ondersteuningsnormen krijgen als degenen die beschikbaar zijn voor andere burgers met vergelijkbare vereisten. Om dit doel te bereiken, verzamelt BOND ERN Europese professionals die zeer gespecialiseerd zijn op het gebied van RBD voor zowel wetenschappelijk onderzoek als multidisciplinaire zorg om de kennis over RD's te vergroten, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te verbeteren, de toegang tot ultra-gespecialiseerde medische expertise en toegankelijke informatie te verbeteren nationale grenss, in overeenstemming met Richtlijn 2011/24 / EU.
Faciliteiten - Biobank of Genetic Samples (BIOGEN): De verzamelde monsters zijn meer dan 6500 verschillende biospecimens, bestrijken vele gebieden van genetische en genomische onderzoekstoepassingen; in feite omvat de biobank menselijk bloed, bloedbestanddelen en derivaten, DNA, RNA, urine, serum, weefsels. De meeste monsters worden verzameld voor diagnostische doeleinden, maar patiënten worden gevraagd om het bloed / buccale schrapen te gebruiken voor onderzoekscopes, na het lezen en ondertekenen van de geïnformeerde toestemmingovereenkomst. Andere monsters worden alleen verzameld voor onderzoeksfinaliteit, zoals weefsels, urine en serum.
Netwerken: EATRIS (Europese infrastructuur voor translationele geneeskunde), BBMRI-ERIC (Biobanking en BioMolecular Resources Research Infrastructure - ERIC), TNGB (Telethon Network of Genetic Biobank).
Online Studies

ON LINE is een middelgroot bedrijf, dat 30 technische consultants en wetenschappers in dienst heeft en actief is op het gebied van softwareontwikkeling, technisch advies en volwassenenopleidingen.
ON LINE heeft een afdeling voor softwareontwikkeling die gespecialiseerd is in het ontwerpen van websites, portals en e-learningplatforms. De hoogste prioriteit is de verspreiding van kennis over computervaardigheden en informatietechnologieën en communicatie.
De vertrouwdheid met informatie- en communicatietechnologieën van eindgebruikers, gericht tot bedrijfsleiders, banken, openbare organisaties, opleidingscentra en universiteiten die hun vaardigheden en infrastructuur willen ontwikkelen.
ON LINE dekt alle educatieve behoeften, via synchrone en asynchrone e-learningplatforms in de persoonlijke ruimte van elke kandidaat. Het is onder andere een IT-bedrijf dat technologische oplossingen biedt voor het bouwen van websites en e-learning, waaronder leermanagementsystemen, webgebaseerde platforms en de ontwikkeling van e-leaningcursussen.
OnLine ontwerpt op maat gemaakte e-learning oplossingen, zoals geïntegreerde Learning Management Systems (LMS) ontwikkeling, instructieontwerp en op maat gemaakte e-learning contentontwikkeling die meetbare resultaten opleveren. Sinds 2007 hebben we meer dan 150 websites en e-learningplatforms ontwikkeld en gebouwd, waarvan de eerste het e-learningplatform van het bedrijf was. OnLine is een waardevolle partner voor bedrijven en organisaties die e-learning gebruiken voor hun trainingsbehoeften. Wij zijn gespecialiseerd in e-learning gerelateerde diensten en producten; haar expertise komt voort uit tientallen met succes geïmplementeerde e-learningprojecten en honderden ondersteunde gebruikers.