The Project


Deze module heeft tot doel de kwaliteit van de kennis en vaardigheden van studenten te verbeteren door middel van open en innovatieve praktijken op het gebied van moderne genetica. De ontwikkeling van een online-infrastructuur waarmee universiteiten, onderzoeksinstellingen en studenten op Europees niveau kunnen samenwerken, zal de uitwisseling van gegevens en co-creatie van kennis vergemakkelijken. In het snel evoluerende digitale tijdperk, implementeert het online ontworpen platform curricula van het hoger onderwijs voor wetenschappelijke ontwikkeling op het evoluerende gebied van genetica en meer specifiek medische genetica. Studenten zullen worden opgeleid op geavanceerde technologische hulpmiddelen die hen van hoogwaardige vaardigheden zullen voorzien in innovatieve en op onderzoek gerichte praktijken.

The Partners

National and Kapodistrian University of Athens
Universiteit Antwerpen
Istituto Ortopedico Rizzoli
Online Studies
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie vormt geen goedkeuring van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de informatie die erin is vervat.