Οι Εταίροι

National and Kapodistrian University of Athens
Universiteit Antwerpen
Istituto Ortopedico Rizzoli
Online Studies
National and Kapodistrian University of Athens

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο Ινστιτούτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πνευματικής παράδοσης, της ζωής και της διεθνούς παρουσίας. Το ΕΚΠΑ έχει συνολικά περίπου 127.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και 3.300 μέλη ΔΕΠ.
Το Τμήμα Ιατρικής Γενετικής (ΤΙΓ) του ΕΚΠΑ, που βρίσκεται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο «Αγία Σοφία», αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γενετική για όλη την Ελλάδα από το 1965. Το Τμήμα συνέβαλε ουσιαστικά στη διάγνωση, τη διαχείριση και την πρόληψη για πολλές γενετικές διαταραχές και αναγνωρίζεται ως εθνικό και ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για διάφορες γενετικές ασθένειες σε σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα και τη διάγνωση. Το ΤΙΓ έχει συνολικά 8.500 φοιτητές εγγεγραμμένους σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και συνολικά 630 μέλη προσωπικού.
Επιπλέον, το ΤΙΓ ήταν το πρώτο καθιερωμένο και επίσης το μεγαλύτερο δημόσιο κέντρο για την προγεννητική διάγνωση στην Ελλάδα, αρχικά για διαταραχές χρωμοσωμάτων και σύντομα για μονογονιδιακές ασθένειες. Το τελευταίο περιλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό φορέων (ζευγάρια σε κίνδυνο) για ορισμένες κοινές στην Ελλάδα μονογονιδιακές ασθένειες, όπως η μυϊκή δυστροφία, η θαλασσαιμία, η κυστικής ίνωσης, η νόσος Duchenne και Becker, η νωτιαΐα μυϊκή ατροφία, το Fragile X, το συνδρόμου Rett, τα σύνδρομα Angelman και Prader Willi. Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για βασικές μοριακές γενετικές αναλύσεις για ερευνητικές και διαγνωστικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ χειρισμού υγρών για την υποστήριξη της αυτόματης εκχύλισης DNA και PCR καθώς και PCR σε πραγματικό χρόνο, η αυτόματη ανάλυση αλληλουχίας, η Ανάλυση Υψηλής Ανάλυσης Τήξης (HRMA) και η πλατφόρμα Microarray της Agilent Technologies, χρησιμοποιούνται προς το παρόν για τη συγκριτική γενετική υβριδοποίηση (a-CGH) που εφαρμόζεται για τη μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση σε ασθενείς με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακή καθυστέρηση.
Παράλληλα με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΤΙΓ στις κλινικές υπηρεσίες, έχει επίσης συμβάλει σημαντικά σε αρκετούς τομείς εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της ιατρικής γενετικής, όπως η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών γενετικής αξιολόγησης και παροχής συμβουλών.
Το προσωπικό του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει μέλη του Τμήματος, ιατρούς γενετιστές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και άλλους επιστημονικούς και τεχνικούς. Επιπλέον, η ΤΙΓ προσφέρει ως Πανεπιστημιακό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής επίσημα μαθήματα για προ και μεταπτυχιακούς στην ιατρική γενετική.
Το Τμήμα Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διάγνωση, διαχείριση και πρόληψη πολλών γενετικών διαταραχών και αναγνωρίζεται ως Εθνικό και Ευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για διάφορες γενετικές ασθένειες σε σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα και τη διάγνωση. Παράλληλα με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΤΙΓ στις κλινικές υπηρεσίες, έχει επίσης συμβάλει σημαντικά σε διάφορους τομείς εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της ιατρικής γενετικής, όπως η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών γενετικής αξιολόγησης και παροχής συμβουλών.
Το ΤΙΓ έχει τα ακόλουθα Πλεονεκτήματα:
  • Αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα υψηλά ειδικευμένου προσωπικού με πείρα σε πολλές πτυχές της γενετικής.
  • Έχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ασθενών και οικογενειών με ευρύ φάσμα γενετικών διαταραχών.
  • Η Πανεπιστημιακή κλινική συνδέεται με το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο στην Ελλάδα (και τα Βαλκάνια γενικά).
  • Είναι το μόνο δημόσιο τμήμα ιατρικής γενετικής στην Ελλάδα (είτε στις υπηρεσίες υγείας είτε σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα).
  • Είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο δημόσιο κέντρο προγεννητικής διάγνωσης στην Ελλάδα.
  • Είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει μοριακή διάγνωση για κάποιες συγκεκριμένες κοινές μονογονιδιακές διαταραχές.
  • Ειδικεύεται σε γενετικές υπηρεσίες, όπως PGD και η μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση για ασθένειες που συνδέονται με το φύλο και η συμβατότητα με Rhesus.
  • Είναι επίσης ένα κέντρο αναφοράς για πολλές γενετικές ασθένειες - τόσο για τις διαγνωστικές διαδικασίες όσο και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της κλινικής διαχείρισης και της παροχής συμβουλών.
  • Είναι ο ηγέτης στην παροχή βέλτιστων πρακτικών για πολλές ασθένειες και διαγνωστικές διαδικασίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη (π.χ., κατευθυντήριες γραμμές για τις αιμοσφαιρινοπάθειες του CF., PGD κ.λπ.).
University Antwepren

Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας ιδρύθηκε το 2003 μετά τη συγχώνευση τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά έχει τις ρίζες του το 1852. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας έχει σήμερα περισσότερους από 20.000 μαθητές και περίπου 5.500 μέλη του προσωπικού. Πρόκειται για ένα νέο, δυναμικό και προοδευτικό πανεπιστήμιο. Ενσωματώνει τα στοιχεία των ιστορικών ριζών με τη φιλοδοξία να συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας αναπτύσσει, παρέχει πρόσβαση και διαδίδει τις επιστημονικές γνώσεις μέσω της έρευνας, της διδασκαλίας και της υπηρεσίας προς την κοινωνία. Εκτελεί τα καθήκοντα αυτά με πνεύμα ακαδημαϊκής ελευθερίας και ευθύνης. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας διεξάγει δημιουργική και καινοτόμο επιστημονική έρευνα που επιδιώκει διεθνή αριστεία. Διεγείρει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα και την αξιοποίησή της. Προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διδασκαλία βασισμένη στην επιστημονική έρευνα. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που θα προετοιμάσουν τους φοιτητές να αναλάβουν την ευθύνη στην κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας αποδίδει μεγάλη σημασία στους στενούς ιστορικούς δεσμούς του με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αμβέρσας και τη Σχολή Διοίκησης της Αμβέρσας. Επιδιώκει εποικοδομητικές συνεργασίες στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας και της ακαδημαϊκής υπηρεσίας προς την κοινωνία. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο μοιράζεται την εμπειρία του τόσο με τους δημόσιους όσο και με τους ιδιωτικούς εταίρους. Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας εξασφαλίζει την ποιότητα (εκπαίδευση - έρευνα) και τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του. Η επαφή του με τους σπουδαστές, το προσωπικό και άλλους ενδιαφερόμενους είναι εποικοδομητική, σεβαστή και ανοιχτή. Το Τμήμα Ιατρικής Γενετικής απασχολεί σήμερα περισσότερους από 90 ανθρώπους. Παρέχει κλινικές γενετικές υπηρεσίες καθώς και διαγνωστικές, σε μοριακό και κυτταρογενετικό επίπεδο. Επιπλέον, διεξάγεται βασική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό γενετικών παραγόντων που διέπουν ένα ευρύ φάσμα γενετικών ασθενειών. Αυτές περιλαμβάνουν μονογονιδιακές καθώς και πολύπλοκες και πολυπαραγοντικές ασθένειες. Η τεχνογνωσία καθώς και ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας NGS) είναι διαθέσιμα για να εκτελέσουν ένα ευρύ φάσμα μοριακών γενετικών πειραμάτων. Για λειτουργικές μελέτες υπάρχει επίσης υποδομή κυτταροκαλλιέργειας. Εκτός από τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο τμήμα, υπάρχει επίσης πρόσβαση σε μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα ζώων στην πανεπιστημιούπολη.
IOR

Το Ορθοπεδικό Ινστιτούτο Rizzoli (Μπολόνια) είναι το κύριο ιταλικό ινστιτούτο ορθοπεδικής και τραυματολογίας. Από το 1981, το ιταλικό Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε στο Ινστιτούτο Rizzoli σε καθεστώς ενός "Επιστημονικού Ερευνητικού Νοσοκομείου" λόγω της στενής ολοκλήρωσής του μεταξύ της υγειονομικής περίθαλψης (περίπου 150.000 ασθενείς που εξετάστηκαν και πάνω από 20.000 ορθοπαιδικές επεμβάσεις κάθε χρόνο) και της επιστημονικής έρευνας, εννέα διαφορετικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν γιατρούς, βιολόγους, μηχανικούς, φυσικούς, στατιστικούς και τεχνικούς. Η υψηλή τεχνογνωσία, ο οργανισμός που στοχεύει στην ολοκλήρωση της έρευνας και της θεραπείας, η υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και οι καινοτόμες τεχνολογίες σε συνεχή εξέλιξη - είναι τα συστατικά για την επιτυχία του Rizzoli στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του, πρέπει να αναφερθούν τα εξής: θεραπεία των εκφυλιστικών παθολογιών των αρθρώσεων ισχίου, γονάτου και αστραγάλου. παθολογίες της σπονδυλικής στήλης. παθήσεις του ποδιού και των άνω άκρων. αθλητικές παθολογίες · όγκους του μυοσκελετικού συστήματος. παιδιατρικές ορθοπεδικές παθολογίες · τη διάγνωση και τη θεραπεία σπάνιων σκελετικών ασθενειών. Το Rizzoli στεγάζει επίσης το σχολείο εξειδίκευσης της Ορθοπαιδικής και της Τραυματολογίας και το σχολείο εξειδίκευσης της Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου της Μπολόνια. Πράγματι, υπάρχει μια ειδική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Rizzoli Orthopedic Institute και του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το Ινστιτούτο συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο υψηλής τεχνολογίας της Emilia-Romagna (Tecnopolo) με έξι επιπλέον ερευνητικά εργαστήρια προσανατολισμένα προς τη μεταφραστική έρευνα. Οι δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται από ισχυρές σχέσεις με βιομηχανικούς εταίρους της περιοχής που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: αναγεννητική ιατρική, βιοϊατρική, βιοϊατρική συσκευή, φαρμακευτική, βιομηχανική και κλινική τεχνολογία. Το Τμήμα Ιατρικής Γενετικής και Σπάνιων Ορθοπαιδικών Ασθενειών, με επικεφαλής τον Δρ Luca Sangiorgi, είναι διαπιστευμένο από την περιοχή Emilia-Romagna ως κέντρο συντονισμού για το Περιφερειακό Hub Hub και Spoke Network για Σπάνιες Σκελετικές Νόσους. Το Τμήμα αποτελείται από α) το Μοριακό Εργαστήριο που εκτελεί διάγνωση και έρευνες για τις σπάνιες παθήσεις, β) την κλινική εξωτερικής ιατρικής γενετικής, καλωσορίζοντας ασθενείς με ύποπτα συνήθη σύνδρομα και προσφέροντας συμβουλευτική και γ) τη βιοτράπεζα των γενετικών δειγμάτων (BIOGEN), όπου συλλέγουν υψηλής ποιότητας βιολογικά υλικά από ασθενείς που πάσχουν από σκελετικές δυσπλασίες και άλλες σπάνιες ασθένειες. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν, περισσότερα από 6500 διαφορετικά βιοστοιχεία, καλύπτουν πολλούς τομείς εφαρμογών γενετικής και γονιδιωματικής έρευνας. Συγκεκριμένα, η τράπεζα περιλαμβάνει το ανθρώπινο αίμα, τα συστατικά του αίματος και τα παράγωγά του, το DNA, το RNA, τα ούρα, τον ορό, τους ιστούς. Τα περισσότερα δείγματα συλλέγονται για διαγνωστικό σκοπό, αλλά ζητείται από τους ασθενείς να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά πεδία, αφού διαβάσουν και υπογράψουν συμφωνία συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Άλλα δείγματα συλλέγονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, όπως οι ιστοί, τα ούρα και ο ορός. Το Τμήμα συνεργάζεται επίσης με το Εργαστήριο Κλινικής Βιοπληροφορικής - CLIBI - (πάντα υπό την καθοδήγηση του Δρ. Sangiorgi) και εκτελεί δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παροχής συμβουλών στον τομέα της Κλινικής Βιοπληροφορικής. Η συμμετοχή στο Περιφερειακό Δίκτυο Σπάνιων Σκελετικών Νόσων, που αναφέρθηκε παραπάνω, σημαίνει ότι το Τμήμα και το BIOGEN βρίσκονται σε δίκτυο που περιλαμβάνει 11 νοσοκομεία / ιδρύματα στην Emilia-Romagna. Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο ανταλλαγής δειγμάτων για εθνικές και διεθνείς συνεργασίες όπως: το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γάνδης, το Hopital Necker - Enfantes Malades, το UNIL-Universite de Lausanne έχουν εφοδιαστεί με δείγματα μετά από συμφωνία των ιδρυμάτων και στις ΗΠΑ το Παιδικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας εφοδιάστηκε με δείγματα. Η επιστημονική περιοχή ενδιαφέροντος καλύπτει τη διάγνωση και τη γενετική και γονιδιωματική έρευνα για κληρονομικές σκελετικές ασθένειες, συλλέγουμε επίσης κλινικά και γενετικά δεδομένα ασθενών (μητρώα ασθενειών), ενσωματώνουμε κλινικά δεδομένα και μοριακά αποτελέσματα σε συσχετισμό γονότυπου / φαινοτύπου. Το Rizzoli Insititute είναι ο Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για τις σπάνιες ασθένειες BONe (BON ERN), που περιλαμβάνει περίπου 40 ευρωπαίους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η βασική φιλοδοξία του BOND ERN είναι η εφαρμογή μέτρων που διευκολύνουν τη διάγνωση πολυκεντρικών, ολιστικών, συνεχών, ασθενών και συμμετοχικών φροντίδων σε ανθρώπους που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις των οστών (RBD), στηρίζοντάς τους στην πλήρη υλοποίηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, η BOND ERN στοχεύει να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που ζουν με μια RBD έχουν τα ίδια πρότυπα φροντίδας και υποστήριξης με αυτά που είναι διαθέσιμα σε άλλους πολίτες με παρόμοιες απαιτήσεις. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, η BOND ERN συγκεντρώνει τους ευρωπαίους επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα της RBD τόσο για την επιστημονική έρευνα όσο και για τη διεπιστημονική φροντίδα για την αύξηση της γνώσης σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις, τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. εθνικά σύνορα, σύμφωνα με την οδηγία 2011/24 / ΕΕ. Εγκαταστάσεις - Βιογραφικό των Γενετικών Δειγμάτων (BIOGEN): Τα δείγματα που συλλέγονται είναι περισσότερα από 6500 διαφορετικά βιοστοιχεία, καλύπτουν πολλούς τομείς γενετικών και γονιδιωματικών ερευνητικών εφαρμογών. στην πραγματικότητα, η βιολογική ομάδα περιλαμβάνει το ανθρώπινο αίμα, τα συστατικά του αίματος και τα παράγωγά του, το DNA, το RNA, τα ούρα, τον ορό, τους ιστούς. Τα περισσότερα δείγματα συλλέγονται για διαγνωστικούς σκοπούς, αλλά ζητείται από τους ασθενείς να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά πεδία, αφού διαβάσουν και υπογράψουν συμφωνία συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Άλλα δείγματα συλλέγονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, όπως οι ιστοί, τα ούρα και ο ορός. Δίκτυα: EATRIS (ευρωπαϊκή υποδομή για τη μεταγραφική ιατρική), BBMRI-ERIC (Υποδομή έρευνας για τα βιοσυστήματα και τα βιομοριακά μέσα - ERIC), TNGB (Telethon Network of Genetic Biobank).
Online Studies

Η ON LINE είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία, η οποία απασχολεί 30 τεχνικούς συμβούλους και επιστήμονες και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, της παροχής τεχνικών συμβουλών και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην ON LINE λειτουργεί τμήμα ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο ειδικεύεται στο σχεδιασμό ιστοσελίδων, διαδικτυακών πυλών και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης. Η πρώτη προτεραιότητά της είναι η διάδοση γνώσεων σχετικά με τις δεξιότητες πληροφορικής και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Η εξοικείωση των τελικών χρηστών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, κέντρα κατάρτισης και πανεπιστήμια που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τις υποδομές τους. Η ON LINE καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσα από σύγχρονες και ασύγχρονες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης στο προσωπικό χώρο κάθε υποψηφίου. Είναι - μεταξύ άλλων - μια εταιρεία πληροφορικής που παρέχει τεχνολογικές λύσεις για την οικοδόμηση ιστοσελίδων και την ηλεκτρονική μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης Συστημάτων Διαχείρισης, πλατφόρμες μέσω διαδικτύου και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η OnLine σχεδιάζει προσαρμοσμένες λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης, όπως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης εκμάθησης (Learning Management Systems - LMS), διδακτική σχεδίαση και η ανάπτυξη περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Από το 2007, έχουμε αναπτύξει και χτίσει πάνω από 150 ιστοσελίδες και πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, από τις οποίες η πρώτη ήταν η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της εταιρείας. Η OnLine είναι ένας πολύτιμος εταίρος σε εταιρείες και οργανισμούς που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική μάθηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ειδικευόμαστε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση. Η τεχνογνωσία της προέρχεται από δεκάδες επιτυχώς υλοποιημένα έργα ηλεκτρονικής μάθησης και εκατοντάδες χρηστών που υποστηρίζονται.