Το Έργο


Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των γνώσεων και των δεξιοτήτων του φοιτητή μέσω ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της σύγχρονης γενετικής. Η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής υποδομής που θα επιτρέπει στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους σπουδαστές να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνδημιουργία της γνώσης. Στην ταχέως εξελισσόμενη ψηφιακή εποχή, η σχεδιασμένη on-line πλατφόρμα υλοποιεί τα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιστημονική ανάπτυξη στον εξελισσόμενο τομέα της γενετικής και ειδικότερα της ιατρικής γενετικής. Οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε τεχνολογικά εργαλεία αιχμής που θα τους προσφέρουν υψηλής ποιότητας δεξιότητες σε καινοτόμες και ερευνητικές πρακτικές.

Οι Συνεργάτες

National and Kapodistrian University of Athens
Universiteit Antwerpen
Istituto Ortopedico Rizzoli
Online Studies
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά προσυπογραφή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.